pradzia.html

PASLAUGOS

- Statybos technologinių projektų ruošimas su AutoCAD programa pagal galiojantį STR'ą;

 - Technologinių kortelių ruošimas konkrečiam atvėjui ;

 - Kranų parinkimas ir išdėstymas;

 - Kolektyvinių ir asmeninių saugos elementų išdėstymo schemos objekte;

 - Darbų vykdymo grafikų ruošimas su PROJECT programa;

 - Smulkių grafinių brėžinių ruošimas su AutoCAD programa;

 - Konsultavimas statybos technologijos klausimais: